Medarbetare

Medarbetare

Barns villkor och bättre levnandsstandard

För att säkerställa hög professionalism i vårt arbete i Ghana med kakaoodlarnas levnadsvillkor har vi involverat flera utvecklingsorganisationer i projekten.

Vårt samarbete med IBIS
Utvecklingsorganisationen IBIS har stor kompetens för att förbättra levnadsförhållandena i utvecklingsländer. Vårt samarbete med IBIS syftar till att få bort barnen från arbete och in i skolan. Detta görs genom bland annat bättre utbildningsmaterial och utbildning av lärare. Målet är utbildning för alla barn och att barnarbete upphör i området.


Resultaten av arbetet har varit strålande. Innan projektet inleddes tog sig 59% av distriktets elever till årskurs 9. Efter projektet har 89% av studenterna passerat grundskolan.

Ansvarspolicy

Välj språk