Hållbar produktion

Hållbar produktion

Jordbruksutbildning för bättre skördar

Toms har, tillsammans med danska IBIS och vår lokala ghananska partner, Armajaro, genomfört jordbruksutbildning för 5000 bönder.

Hållbar produktion innebär utbildning, som gör att odlingen av kakaon förbättras.
Vi undervisar bland annat i:

  • Beskärning av kakaoträd
  • Bekämpning av sjukdomar i kakaoträden
  • Användning av konstgödsel på ett miljövänligt sätt
  • Förbättrad torkning av kakaoböner

Dessutom har plantskolor, så att gamla träd som inte längre ger god avkastning kan ersättas av nya.


Ett avancerat GPS-spårningssystem har hjälpt kakaoodlarna att optimera sina gröndor på odlade områden, samt ge en gedigen kunskap om varje jordbrukares mark. Genom hållbar produktion kan vi inte bara ge våra bönder bättre villkor, utan också se till att vi alltid har goda ingredienser för vår choklad.

Förbättrade kakaobönor

Välj språk