Ansvarligt indkøb

Ansvarligt indkøb

Hvordan vi arbejder for ansvarlighed i vores leverandørkæde

Som del af en ofte lang leverandørkæde, afhænger vores produkters ansvarighed i høj grad af valg og handlinger hos vores leverandører - og deres kæde af underleverandører.

Vores tilgang til ansvarlighed og vores krav til såvel miljømæssig som social bæredygtighed er derfor afspejlet i vores krav til samtlige leverandører.

Vi forpligter alle vores leverandører til at respektere menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt miljøhensyn og til aktivt at modarbejde korruption.

Disse områder er således fast del af alle vores kontrakter med leverandører i form af vores Supplier Code of Conduct. Denne forpligter også leverandørerne til at sikre overholdelse af disse områder blandt sine underleverandører. Du kan læse vores Supplier Code of Conduct her. Gå til siden her for at finde vores politikker for også øvrige områder samt vores ikke-finansielle årsrapporter.

Baseret på en risikovurdering, der som minimum årligt revurderes, udvælger vi de leverandører, vi ønsker ekstra dokumentation fra eller vælger at aflægge et auditbesøg. Vi gennemfører audits kontinuerligt hvor vi kontrollerer, at såvel kvalitetsmæssige, sociale og miljømæssige forhold hos leverandøren lever op til standarderne hos Toms Gruppen. 

Hvad med de andre dele af vores ansvar som virksomhed?

Her på siden har vi beskrevet vores tilgang til et enkelt af de områder, som vores tilgang til ansvarlighed dækker. Vil du vide, hvordan vi arbejder for at sikre ansvarlighed og bæredygtighed på andre områder af vores forretning?

Læs mere om de andre fokusområder i vores strategi for samfundsansvar: Vores Ansvar.

Strategien har disse tre ben: Vores Indkøb, Vores Produktion og Vores forbrugere.

  

Vælg sprog