Bekæmpelse af klimaforandringer

Bekæmpelse af klimaforandringer

Hvordan vi arbejder for at bekæmpe klimaforandringer

Den globale klimakrise kræver øjeblikkelig handling fra alle, og vi i Toms skal bidrage med vores del. Det er grunden til, at bekæmpelse af klimaændringer er en af de vigtigste søjler i vores bæredygtighedsstrategi. 

I mange år har Toms arbejdet på at reducere vores CO2-udledning og reducere vores energiforbrug. Nu øges indsatsen igennem målsætninger for, hvor meget vores produktions CO2-udledning skal reduceres. 

Ambitiøse klimamål 
Frem mod 2030 vil vi gennemføre energiprojekter, der sænker udledningen fra vores produktion med 2.000 tons og samtidig mindsker vores energiforbrug. Den energi, vi stadig bruger, skal være CO2-neutral fra 2025. Derfor vil vi købe strøm gennem leverandører, der producerer vedvarende energi. Ikke alene støtter vi den allerede eksisterende vedvarende energiproduktion - vi vil også investere i produktion af mere vedvarende energi. 

Ikke al vores energiforbrug er el. For eksempel kommer en mindre del af vores energiforbrug fra naturgas, som endnu ikke er muligt at købe CO2-neutralt. Vi vil i de kommende år undersøge løsningerne på dette. Her kan du se vores overordnede ambition og tre klimamål:

Mere end vores egen produktion 
De emissioner, der er direkte knyttet til vores egen produktion (kaldet scope 1) og de emissioner, der kommer fra produktionen af den energi, vi bruger (kaldet scope 2), dækker kun en lille del af vores samlede emission. 

For virkelig at gøre vores del i at bekæmpe klimaændringer, er vi nødt til også at sænke emissionerne i vores værdikæde (kaldet scope 3). Det kan for eksempel være emissioner fra produktionen af vores råvarer, transporten i vores værdikæde - eller fra det affald, som vores produkter genererer. 

Vi læner os op af den nyeste klima-videnskab
Med udgangspunkt i nyeste klimavidenskab vil vi i det kommende år definere, hvor i værdikæden vi har størst indflydelse – og hvor vi skal samarbejde og investere for at sænke udledningen. 

Derefter sættes mål for, hvor meget vi vil reducere disse emissioner - og bede klimaforskere fra det globalt anerkendte Science Based Targets-initiativ om at verificere, at disse mål er ambitiøse nok til at gøre vores del i bekæmpelsen af klimaændringer. 

Vælg sprog