Bekæmpelse af klimaforandringer

Bekæmpelse af klimaforandringer

Hvordan vi arbejder for at bekæmpe klimaforandringer

Den globale klimakrise kræver øjeblikkelig handling fra alle, og vi i Toms Gruppen skal også bidrage med vores del. Det er grunden til, at bekæmpelse af klimaændringer er en af de vigtigste søjler i vores bæredygtighedsstrategi. 

I mange år har Toms arbejdet på at reducere vores CO2-udledning og reducere vores energiforbrug – og vores indsats er øget igennem målsætninger for, hvor meget vores produktions CO2-udledning skal reduceres. 

Ambitiøse klimamål 
Frem mod 2030 vil vi gennemføre energiprojekter, der sænker udledningen fra vores produktion og samtidig mindsker vores energiforbrug.

Et af vores løbende projekter er at optimere indkøb af strøm fra leverandører der producerer vedvarende energi. Et eksempel på dette er gennem elkøbsaftaler, også kendt som Power Purchase Agreements, i både Danmark og Polen, hvor Toms Gruppen aftager en del af den strøm som produceres i nyopførte solcelleparker i de begge lande.

Ikke alene støtter vi den allerede eksisterende vedvarende energiproduktion - vi investerer også i produktion af mere vedvarende energi. 

Vi har en overordnet ambition og tre klimamål:

Vi læner os op af den nyeste klima-videnskab
Med udgangspunkt i nyeste klimavidenskab har vi defineret, hvor i værdikæden vi har størst indflydelse – og hvor vi skal samarbejde og investere for at sænke udledningen. 

Vi har sat mål for hvor meget vi vil reducere disse emissioner - og fået dem valideret af klimaforskere fra det globalt anerkendte  Science Based Targets-initiativ i starten af 2024. SBTI beskæftiger sig primært med at verificere om virksomheders mål er ambitiøse nok til at gøre deres del i bekæmpelsen af klimaforandringer. 

Mere end vores egen produktion 
De emissioner, der er direkte knyttet til vores egen produktion (kaldet scope 1) og de emissioner, der kommer fra produktionen af den energi, vi bruger (kaldet scope 2), dækker kun en lille del af vores samlede emission. 

For virkelig at gøre vores del i at bekæmpe klimaændringer, er vi nødt til også at sænke emissionerne i vores værdikæde (kaldet scope 3). Det kan for eksempel være emissioner fra produktionen af vores råvarer, transporten i vores værdikæde - eller fra det affald, som vores produkter genererer.

Vælg sprog