Cirkulær emballage

Cirkulær emballage

Første skridt: Genanvendelig emballage

Emballage er vigtig for at sikre, at vores produkter lever op til de højeste kvalitets- og fødevaresikkerhedsstandarder. 

Det hjælper med at bevare friskheden af vores produkter, undgå madspild og giver forbrugerne nyttig information. Vi skal bevare alle disse fordele og samtidig finde en måde at sikre, at vores emballage er del af en bæredygtig brug af Jordens knappe ressourcer.

Vores mål er at producere de bedste chokolade- og slikprodukter pakket i de mest effektive og passende emballagematerialer der er til rådighed, samtidig med at de opfylder forbrugernes krav og lever op til deres forventninger. 

Mod 100 % genanvendelig emballage 
I årevis har vi arbejdet hen imod en højere grad af cirkularitet i vores emballageløsninger. Det første officielle mål, der er sat mod det, er at nå 100 % genanvendelige emballagematerialer senest i 2025. 

I løbet af 2021 lykkedes det at omdanne en væsentlig del af vores plastemballage-materialer fra at være baseret på kompositmaterialer. Det vil sige materialer der består af forskellige slags materialer og derfor ikke kan genanvendes. Vi fik skiftet dem ud med materialer, der er genanvendelige (også kaldet monomateriale). Herved nåede vi op på at 92 % af vores emballage nu er genanvendelig. Planer for at konvertere de resterende 8% af dårligt genanvendelige kompositmaterialer er lavet, og vi vil fortsætte arbejdet i de kommende år. 

Ud over genanvendelighed 
Genanvendelighed er et vigtigt skridt mod bæredygtige, cirkulære emballager. Men vores ambitioner på dette område bliver ikke indfriet ved at nå dette mål alene. Vi arbejder også på andre områder, som vil hjælpe os hen imod cirkulær pakning. Her ses den overordnede ambition og delmål på emballageområdet:

Vælg sprog