Årsrapporter og politikker

Rapporter og politikker

Årsrapporter og politikker

I de årlige ikke-finansielle rapporter beskrives vores tilgang til bæredygtighed og resultaterne fra vores arbejde.

Se de seneste rapporter nedenfor. Rapporterne repræsenterer også de årlige Progress Reports til FN (COP reports), som vi som medlemmer af Global Compact offentliggør. Klik på den rapport, du gerne vil downloade:

  

Læs tidligere års rapporter ved at klikke på det årstal, der har din interesse: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Vores finansielle årsrapporter
Vi har samlet vores finansielle årsrapporter på siden her.

I globalt samarbejde for Vestafrikas regnskov: Cocoa Forest initiative
Toms Gruppen er del af Cocoa & Forests Initiative (CFI), som er et globalt samarbejde med World Cocoa Foundation, IDH og verdens ledende kakao- og chokoladeproducenter. Sammen er det vores mål at bekæmpe afskovning og genskabe skovområder. Som CFI medlem offentliggør vi også resultater for dette område i en selvstændig årsrapport. Læs den seneste CFI årsrapport her:

Modern Slavery Act
Vi støtter UK Modern Slavery Act og dens formål om at udrydde tvangsarbejde og menneskehandel. Vores arbejde relateret hertil er beskrevet i vores Statement on Modern Slavery.

Politikker og Code of Conduct

Toms politikker sikrer, at vi altid lever op til de krav og forventninger, som vi selv, forbrugerne og de offentlige instanser stiller til os.

Corporate Social Responsibility / CSR-politik
Som en overordnet ramme om vores CSR-arbejde har vi udviklet en række politikker, der er funderet på vores forpligtelse gennem FNs Global Compact. Vores CSR politik retter sig både mod forsyningskæden af råvarer, medarbejdertrivsel, miljø og klima samt forbrugersundhed.

Politik for menneskerettigheder
Vi forpligter os til at fastholde og udvikle en kultur, der bygger på respekt for menneskerettighederne. Med dét følger et ansvar for at bekæmpe korruption; sikre vores medarbejderes rettigheder og sikkerhed, og sikre overholdelse af menneskerettigheder gennem hele vores forsyningskæde. Denne tilgang har vi beskrevet i vores politik for menneskerettigheder.  

Mangfoldighed og ligestilling
Mangfoldighed er en styrke, der kan bidrage positivt til virksomhedens udvikling, robusthed samt opfyldelse af fastlagte strategier og gør Toms til et bedre sted at arbejde. Læs i vores Politik for mangfoldighed og det underrepræsenterede køn om hvordan vi arbejder  for ligestilling og for at at skabe en inkluderende kultur, hvor den enkelte medarbejders forskelligheder respekteres, udnyttes og værdsættes.

Leverandør Code of Conduct
Som den ledende producent af chokolade og slik i Danmark med 2.500 leverandører anderkender vi, at vi såvel direkte som indirekte påvirker mange menneskers livsvilkår Jorden rundt. Vi er forpligtede til at drive og udvikle vores forretning på en ansvarlig måde i forhold til både sociale og miljømæssige forhold. Vi er ligeledes forpligtede til at fremme og understøtte ansvarlig adfærd i hele vores forsyningskæde. Vores Code of Conduct for leverandører er baseret på de ti principper i FN's Global Compact og beskriver vores minimumskrav til samtlige af vores leverandører i fht. social og miljømæssig ansvarlighed.

Vælg sprog