Årsrapporter og politikker

Vores tilgang og resultater

Årsrapporter og politikker

I vores årlige ikke-finansielle rapport beskriver vi vores tilgang til og resultaterne fra vores arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed.

Se de seneste rapporter her nedenfor og læs vores politikker, der guider os i vores fortsatte arbejde for ansvarlighed og bæredygtighed langs hele vores værdikæde.

Klik på den rapport, du gerne vil downloade:

  

Læs tidligere års rapporter ved at klikke på det årstal, der har din interesse: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Our Responsibility udgør også vores Fremskridtsrapport til FN (COP rapport), som vi årligt skal udgive som medlemmer af Global Compact.

Vores finansielle årsrapporter
Vi har samlet vores finansielle årsrapporter på siden her.

I globalt samarbejde for Vestafrikas regnskov
Toms Gruppen er del af Cocoa & Forests Initiative (CFI), som er et globalt samarbejde med Worls Cocoa Foundation, IDH og verdens ledende kakao- og chokoladeproducenter. Sammen er det vores mål at sikre, at kakaoproduktionen i Vestafrika ikke skader regnskoven, samtidig med at vi samarbejder om at øge farmernes indkomst og skabe bæredygtigt landbrug. Som CFI medlem offentliggør vi også vores resultater for dette område i en selvstændig årsrapport. Læs vores seneste CFI årsrapport her:

Modern Slavery Act
Vi støtter UK Modern Slavery Act og dens formål om at udrydde tvangsarbejde og menneskehandel. Vores arbejde relateret hertil er beskrevet i vores Statement on Modern Slavery.

Politikker og Code of Conduct

Toms politikker sikrer, at vi altid lever op til de krav og forventninger, som vi selv, forbrugerne og de offentlige instanser stiller til os.

Corporate Social Responsibility / CSR-politik
Som en overordnet ramme om vores CSR-arbejde har vi udviklet en række politikker, der er funderet på vores forpligtelse gennem FNs Global Compact. Vores CSR politik retter sig både mod forsyningskæden af råvarer, medarbejdertrivsel, miljø og klima samt forbrugersundhed.

Politik for menneskerettigheder
Vi forpligter os til at fastholde og udvikle en kultur, der bygger på respekt for menneskerettighederne. Med dét følger et ansvar for at bekæmpe korruption; sikre vores medarbejderes rettigheder og sikkerhed, og sikre overholdelse af menneskerettigheder gennem hele vores forsyningskæde. Denne tilgang har vi beskrevet i vores politik for menneskerettigheder.  

Mangfoldighed og ligestilling
Mangfoldighed er en styrke, der kan bidrage positivt til virksomhedens udvikling, robusthed samt opfyldelse af fastlagte strategier og gør Toms til et bedre sted at arbejde. Læs i vores Politik for mangfoldighed og det underrepræsenterede køn om hvordan vi arbejder  for ligestilling og for at at skabe en inkluderende kultur, hvor den enkelte medarbejders forskelligheder respekteres, udnyttes og værdsættes.

Leverandør Code of Conduct
Som den ledende producent af chokolade og slik i Danmark med 2.500 leverandører anderkender vi, at vi såvel direkte som indirekte påvirker mange menneskers livsvilkår Jorden rundt. Vi er forpligtede til at drive og udvikle vores forretning på en ansvarlig måde i forhold til både sociale og miljømæssige forhold. Vi er ligeledes forpligtede til at fremme og understøtte ansvarlig adfærd i hele vores forsyningskæde. Vores Code of Conduct for leverandører er baseret på de ti principper i FN's Global Compact og beskriver vores minimumskrav til samtlige af vores leverandører i fht. social og miljømæssig ansvarlighed.

Hvordan vi sætter handling bag ordene

Vil du vide, hvordan vi sætter handling bag ordene i de politikker, du finder på siden her? Eller vil du vide mere om, hvordan vi arbejder for ansvarlighed i et bestemt område af vores forretning?

Se her, hvordan vi arbejder for ansvarlighed og bæredygtighed i alle dele af vores forretning.

Vælg sprog