Bæredygtighed

Bæredygtighed

En ansvarlig værdikæde

I Toms Gruppen går vi ind for ansvarlighed overfor miljø og mennesker. Ansvarlighed er vores udgangspunkt og vores ambition er at bidrage til en bedre, grønnere og mere sikker verden.

Sustainable Choices

Strategien for Ansvarlighed:
Vores 'Sustainable choices' strategi er baseret på FN Global Compact's 10 principper, og fokus, ambitioner og indsatser er fastlagt på baggrund af dobbelt-væsentlighedsanalyser. Strategien inkluderer de områder i værdikæden, hvor Toms Gruppen har størst nuværende eller potentiel indflydelse - positiv såvel som negativ. 

De tre søjler: 'Responsible sourcing', 'Combat climate change' og 'Circular packaging' hviler på et solidt fundament af politikker og mål indenfor: 'Supplier relations', 'Resource management' og 'Safety & wellbeing'. Herigennem sikrer vi, at alle nuværende nationale og internationale krav opfyldes, og at nye initiativer kan implementeres i strategien. Læs mere om, hvordan vi arbejder indenfor hver søjle:

Årsrapporter og politikker

I vores ikke-finansielle årsrapporter fortæller vi om vores tilgang til bæredygtighed og rapporterer på vores resultater.

Se de seneste årsrapporter her, hvor vi også har samlet vores politikker, som guider os i arbejdet med at sikre bæredygtighed i hele værdikæden.

Vælg sprog