Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtig kakao

Hos Toms køber vi bæredygtig kakao og beskytter derved regnskoven og støtter kakaofarmerne og deres børn. Vi arbejder gennem Cocoa Horizon programmet og Rainforest Alliance certificering og medvirker derved til signifikante forbedringer for mennesker og miljø i kakaoforsyningskæden.

Guld Barre støtter bæredygtig kakaodyrkning: 100% af kakaoen i Guld Barre er dækket af Cocoa Horizon programmet. Klik her for at se hvordan bæredygtig kakaodyrkning aktiveres gennem Cocoa Horizon

                           

Bæredygtighed i hele værdikæden

I Toms Gruppen vil vi være ansvarlige overfor miljø og mennesker. Ansvarlighed er vores udgangspunkt og vores ambition er at bidrage til en bedre, grønnere og mere sikker verden.

Strategien for bæredygtighed: 'Sustainable choices' er baseret på FN Global Compact's 10 principper, og fokus, ambitioner og indsatser er fastlagt på baggrund af dobbelt-væsentlighedsanalyser. Strategien inkluderer de områder i værdikæden, hvor Toms Gruppen har størst nuværende eller potentiel indflydelse - positiv såvel som negativ. 

De tre søjler: 'Responsible sourcing', 'Combat climate change' og 'Circular packaging' hviler på et solidt fundament af politikker og mål indenfor: 'Supplier relations', 'Resource management' og 'Safety & wellbeing'. Herigennem sikrer vi, at alle nuværende nationale og internationale krav opfyldes, og at nye initiativer kan implementeres i strategien. Læs mere om, hvordan vi arbejder indenfor hver søjle:

Årsrapporter og politikker

I vores ikke-finansielle årsrapporter fortæller vi om vores tilgang til bæredygtighed og rapporterer på vores resultater.

Se de seneste årsrapporter her, hvor vi også har samlet vores politikker, som guider os i arbejdet med at sikre bæredygtighed i hele værdikæden.

Vælg sprog