Miljø og klima

Miljø og klima

Vores ansvar for miljø og klima

Miljø og klima er en af hjørnestenene i vores arbejde for en ansvarlig produktion.

Vi har et ansvar for at minimere vores påvirkning af såvel klimaet som vores nærmiljø. Det gør vi gennem målrettede tiltag for energibesparelser, støtte til grøn omstilling og ansvarlig brug af vores råvarer.

Se mere nedenfor.

Samarbejde om energibesparelser

Store energibesparelser, bedre arbejdsmiljø og mere effektiv, stabil drift er målet for vores samarbejde Ørsted.

Toms og Ørsted arbejder sammen på en række delprojekter, der vil forny og energioptimere både slikfabrikken i Hvidovre og chokoladefabrikken i Ballerup. Delprojekterne rummer bl.a. lys i administration og produktion, teknisk isolering, damp, varmepumper og ventilation.

Til gavn for både klima, medarbejdere, budget og drift
Resultatet af samarbejdet bliver store besparelser på vores udgifter til energi og vil forbedre indeklima til gavn for både medarbejdere og produktion.

”Som den store virksomhed vi er, har vi et ansvar for at mindske vores klimapåvirkning. At vi kan gøre det samtidig med, at vi sparer penge og forbedrer medarbejderforhold – OG får en mere stabil drift – det er fantastisk”, siger Allan Windekilde Christensen, Group Indirect Procurement Manager og klimaansvarlig for Toms Gruppen.

Første projekt: El-besparelser på belysning for 1 million
De projekter, der gennemføres i samarbejdet, er vurderet til samlet at kunne give en besparelse på over 20% af Toms Gruppens udgifter til el, gas og fjernvarmeforbrug. Det første projekt, som er udskiftning af al belysning i produktionsområder, gangarealer og administration giver en årlig besparelse på 1.377 GWh, som svarer til ca. 1,1 million DKK eller 300 familiers forbrug af strøm. Der er firmaet DBS Lys, der står for denne del af projektet.

Ørsted står for finansieringen
Ørsted finansierer projekterne inkl. sparring og rådgivning i planlægning- og implementeringsfasen.

”Det var afgørende, at Ørsted kunne stå for den samlede investering og rådgivning i projekternes forskellige faser, så vi ikke skal bruge så mange mandetimer på det internt”, fortæller Allan Windekilde Christensen og afslutter:

”Vi er meget opmærksomme på at planlægge alle delprojekterne, så de ikke generer driften. Vi glæder os meget til at komme i gang og få skabt de mange gode resultater, vi har i sigte.”

Klimapartnerskab

Siden 2009 har Toms været klimapartner med energiselskabet Ørsted (tidl. DONG Energi).

Formålet med vores klimapartnerskab er at opnå energibesparelser ved at reducere energiforbrug og reducere vores generelle klimapåvirkning fra vores to danske fabrikker.

Måden vi gør det på, er ved at reducere selve vores energiforbrug, reducere vores brug af fossile brændstoffer og støtte overgangen til vedvarende energi.

Fra kakaoskaller til energi
Som en del af vores partnerskab med Ørsted bruges vores kakaoskaller (der er et restprodukt fra chokoladeproduktionen) til at lave fjernvarme.  Dette bruges til opvarmning af danske og bidrager derved både til miljøet og til besparelser for Toms.

I 2017 leverede vi 373 ton kakaoskaller til Avedøre Værket, hvor kakaoskallerne fungerede som biobrændsel og producerede energi svarende til det årlige forbrug hos 98 hjem.

Omstilling til vedvarende energi

Al den energi, Toms Gruppen bruger i Danmark, er vedvarende. Det er en del af vores Klima Partnerskab med Ørsted (tidl. Dong).

Vores samlede køb af energi i Danmark går til produktion af samme mængde energi hos Anholt Havvindmøllepark. Det er en del af vores klimapartnerskab med Ørsted.

Samtidig støtter vi med vores klimapartnerskab også den grønne omstilling for samfundet som helhed.

Det sker ved at Ørsted reinvesterer 70 procent af vores energikøb i udviklingen af mere vedvarende energi.

I 2017 gik det til bygningen af "Linko Gas" biogas opgraderingsfabrik, der laver CO2 neutral energi ud af gylle og biologisk affald. Biogassen er produceret af rest fra landbrug og bioaffald fra fødevareindustrien. Fabrikken opgraderer biogassen til naturgas, hvilket gør det muligt at transportere naturgassen til naturgas-nettet og dermed gør det muligt at optimere udnyttelsen af den CO2-neutrale energi.

Hvad med de andre dele af vores ansvar som virksomhed?

Her på siden har vi beskrevet vores tilgang til et enkelt af de områder, som vores tilgang til ansvarlighed dækker. Vil du vide, hvordan vi arbejder for at sikre ansvarlighed og bæredygtighed på andre områder af vores forretning?

Læs mere om de andre fokusområder i vores strategi for samfundsansvar: Vores Ansvar.

Strategien har disse tre ben: Vores Indkøb, Vores Produktion og Vores forbrugere.

  

Vi bruger cookies! Cookies er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt og indsamler viden om anvendelsen af hjemmesiden. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. 
Læs mere

Godkend

Vælg sprog